Informacje bieżące

Życzenia

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań
z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkiego co najlepsze
w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku!


Składają pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciepłowodach

 

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-12-18 13:48:02.
INFORMACJA

DNIA


24.12.2019 R.


ORAZ


27.12.2019 R.


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIEPŁOWODACH


BĘDZIE NIECZYNNY.

 

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-12-04 14:13:40.
Informacje o pracy Ośrodka
 Ośrodek Pomocy Społecznej.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-11-13 10:27:05.
Dostęp do informacji publicznej

 

Dostęp do informacji publicznej
Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Ośrodkiem.

tel.: (74) 810 35 62
e-mail: ops@opscieplowody.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl. A. Mickiewicza 2
57-211 Ciepłowody

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskają ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.

W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.
Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-11-13 09:57:49.
POMOC W OKRESIE ZIMOWYM


POMOC W OKRESIE ZIMOWYM SŁUŻĄCA POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW.


W związku ze zbliżającą się zimą Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach podaje informacje niezbędne do udzielania ewentualnej pomocy osobom wymagającym wsparcia, zagrożonym warunkami pogodowymi, a w szczególności; osobom bezdomnym, ubogim, niezaradnym życiowo, niepełnosprawnym, samotnym, starszym, które w okresie zimowym znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.


Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Ciepłowody o zwrócenie uwagi na swoich sąsiadów, osoby z najbliższego otoczenia, czy w okresie trudnych warunków pogodowych posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe, niezagrażające zdrowiu i życiu oraz reagowanie na napotkane osoby bezdomne pozostające bez schronienia.
Poniżej podajemy numery telefonów, z których mogą korzystać osoby potrzebujące pomocy oraz osoby zgłaszające konieczność udzielenia pomocy komuś z otoczenia.

Pomoc dla osób bezdomnych oraz informacje można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach u pracowników socjalnych, tel. 074 8 103 562.
lub dzwoniąc pod numery alarmowe:
• nr 112
• Policja 997,
• Pogotowie Ratunkowe 999,

Osobom bezdomnym z ostatnim stałym zameldowaniem w Gminie Ciepłowody zapewniamy tymczasowe schronienie w schroniskach dla osób bezdomnych na terenie Świdnicy.

Inna pomoc oferowana osobom bezdomnym i potrzebującym pomocy to m. in. posiłki, pomoc finansowa w szczególności na leki, opał itp., pomoc w formie usług opiekuńczych, objęcie ubezpieczeniem umożliwiającym bezpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, oraz inna w zależności od potrzeb i sytuacji.

 

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-10-04 10:17:18.
WAŻNE
 Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-10-03 08:21:30.
INFORMACJA

I N F O R M A C J A
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach informuje mieszkańców Gminy, że wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w 2019 r. i 2020 r. wypłacane będą w następujących terminach
miesiąc         gotówka             konto
Październik   24.10.2019 r.     23.10.2019 r.

Listopad       22.11.2019 r.     21.11.2019 r.
Grudzień      20.12.2019 r.     19.12.2019 r.
Styczeń       24.01.2020 r.     23.01.2020 r.
Luty            24.02.2020 r.     23.02.2020 r.
Marzec        24.03.2020 r.     23.03.2020 r.
Kwiecień      24.04.2020 r.    23.04.2020 r.
Maj             22.05.2020 r.     21.05.2020 r.
Czerwiec     24.06.2020 r.     23.06.2020 r.
Lipiec          24.07.2020 r.     23.07.2020 r.
Sierpień      24.08.2020 r.     21.08.2020 r.
Wrzesień     24.09.2020 r.     23.09.2020 r.

Informuje się, że w przypadku dodatkowych list wypłat będą one realizowane w innym terminie ( w przypadku, gdy wypłata przypadnie na dzień wolny od pracy, realizacja wypłaty nastąpi w kolejnym dniu roboczym).

 wypłaty.świadczeń.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-09-18 08:42:01.
DOŻYWIANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach informuje rodziców, osoby starsze, osoby niepełnosprawne o możliwości skorzystania z gorącego posiłku - obiadów w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Szkolna 2.


Osoby zainteresowane dożywaniem zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

 

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-08-30 09:32:26.
Załóż profil zaufany
 Załóż profil zaufany.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-08-30 09:28:14.
Zakład Opiekuńczo Leczniczy

ZOL

 Zakład Opiekuńczo Leczniczy.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-07-04 13:29:34.
Domy Pomocy Społecznej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-07-04 13:21:54.
usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 USŁUGI OPIEKUŃCZE.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-07-04 13:19:23.
Dnia 21.06.2019 Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie nieczynny
 

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-05-28 13:55:10 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:56:03.
Program mama 4+

OPS informuje o Program mama 4+

 Program „Mama 4+”.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-04-26 11:08:52 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:56:03.
NIEBIESKA LINIA
 NIEBIESKA LINIA INFORMACJA.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:25:14 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:56:03.
TELEFONY ZAUFANIA
 telefony zaufania.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:20:15 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:56:03.
TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH<
WYCHOWAWCZYCH I ALIMENTACYJNYCH
 I N F O R M A C J A.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-02-01 08:56:54 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:56:03.
Zapytanie ofertowe na wiadczenie usług
schronienia dla osób bezdomnych

Zapytanie ofertowe

 zapytanie ofertowe.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2018-08-27 10:22:04 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:56:03.
WAŻNE

KOMUNIKAT


Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje: informacje do klientów m.in. o przyznaniu


świadczenia "Dobry start ", będą wysyłane mailowo tylko i wyłącznie z adresu


swiadczenia@opscieplowody.pl

" target=_new>center;">swiadczenia@opscieplowody.pl 

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2018-07-04 08:27:52 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:56:03.
Powołanie Inspektora

Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 POWOŁANIE.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2018-06-28 11:34:18 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:56:03.
Informacja Publiczna

Informacja Publiczna

 Dostęp do informacji.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2018-06-28 11:32:03 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:56:03.
Zarządzenie nr 1/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach z dnia 4 stycznia
2018r. w sprawie: wyznaczenia dodatkowych dni
wolnych od pracy w 2018r. w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach

Zarządzenie 1/2018

 

Opublikowane przez: Elżbieta Kuś | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:44:44 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:56:03.
OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach informuje rodziców, osoby starsze, osoby niepełnosprawne o możliwości skorzystania z gorącego posiłku - obiadów w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Szkolna 2.
Osoby zainteresowane dożywaniem zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

 

Opublikowane przez: Elżbieta Kuś | Data wprowadzenia: 2017-08-30 10:09:16 | Data modyfikacji: 2017-08-30 10:10:18.
Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach informuje,iż od dnia 02.06.2017 roku wznawia działalność Punktu Informacyjno –Konsultacyjnego działającego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciepłowodach .

Punkt Konsultacyjny jest otwarty w każdy pierwszy i ostatni piątek miesiąca w godzinach od 17.00 – 18.00 w budynku GOKIP w Ciepłowodach – sala nr 12.
Telefon kontaktowy 517 971 095

 

Opublikowane przez: Elżbieta Kuś | Data wprowadzenia: 2017-06-09 08:26:14 | Data modyfikacji: 2017-08-30 10:10:18.
Zarządzenie Nr 2/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach z dnia 24 kwietnia
2017roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. przypadających w zamian za święta i organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach.


 §1.Ustalam dzień wolny od pracy - 2 maja 2017 roku (wtorek), w zamian za ustawowy dzień wolny od pracy przypadający w wolną sobotę w 2017 roku tj. Dzień 11 Listopada 2017roku ( Narodowe Święto Niepodległości),obniżając tym samym wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

Zarządzenie nr 2

 

Opublikowane przez: Elżbieta Kuś | Data wprowadzenia: 2017-04-24 15:56:54 | Data modyfikacji: 2017-04-24 16:00:13.
Informacja o naborze wniosków w 2014 r. na rok
szkolny 2014/2015

Rusza kontunuacja Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń"

Informacja o naborze wniosków

 

Opublikowane przez: Elżbieta Kuś | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:12:10 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:13:04.
ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

 

Opublikowane przez: Elżbieta Kuś | Data wprowadzenia: 2014-02-03 14:47:51 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:13:04.
POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna

 

Opublikowane przez: Elżbieta Kuś | Data wprowadzenia: 2014-01-14 07:44:56 | Data modyfikacji: 2014-01-14 07:50:51.
Pomagajmy razem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. „Pomagajmy razem” współfinansowanego przez UE z EFS w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Projekt jest realizowany od lipca do grudnia 2012 r.

 Pomagajmy razem

Opublikowane przez: test test | Autor: Elżbieta Kuś | Data wprowadzenia: 2012-12-21 11:24:53 | Data modyfikacji: 2012-12-21 11:27:15.
Data wprowadzenia: 2012-12-21 11:24:53
Data modyfikacji: 2012-12-21 11:27:15
Autor: Elżbieta Kuś
Opublikowane przez: test test