Oferty pracy

KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze:księgowa(y) ½ etatu i
pracownik ds. administracyjno-kancelaryjnych: ½
etatu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w
Ciepłowodach Pl. Mickiewicza 2, 57-211
Ciepłowody

Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2018r. (włącznie) do godz. 12.00

Zarządzenie nr 4/2018 Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach z dnia 7 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach: Księgowa(y) i pracownik ds. a

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w procesie naboru na stanowisko - Księgowy(a) i pracownika ds. administracyjno - kancelaryjnych

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:40:52 | Data modyfikacji: 2018-05-07 08:45:40.
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze księgowa/-y w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Ciepłowodach Pl. Mickiewicza 2,
57-211 Ciepłowody

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2017. (włącznie), do godz. 12.00

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie 28/17

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2017-12-07 13:44:34 | Data modyfikacji: 2017-12-07 13:50:43.
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze główna/-y księgowa/-y w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach Pl.
Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2017 roku (włącznie), do godz. 12.00.

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie 27/17

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2017-12-07 13:47:19 | Data modyfikacji: 2017-12-07 13:49:59.
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze główna/-y księgowa/-y w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach Pl.
Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2017 roku (włącznie), do godz. 12.00.

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie nr 23/17

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2017-11-15 09:22:31 | Data modyfikacji: 2017-12-06 08:24:49.
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze księgowa/-y w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Ciepłowodach Pl. Mickiewicza 2,
57-211 Ciepłowody

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2017. (włącznie), do godz. 12.00.

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie nr 24/17

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2017-11-15 09:26:45 | Data modyfikacji: 2017-11-15 09:28:30.
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze główna/-y księgowa/-y w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie 20/17

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2017-11-02 10:03:28 | Data modyfikacji: 2017-11-15 09:28:30.
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze księgowa/-y w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Ciepłowodach

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2017. (włącznie), do godz. 12.00.

Zarządzenie 19/17

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

Informacja o unieważnieniu naboru

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2017-10-30 11:18:41 | Data modyfikacji: 2017-10-31 12:45:34.
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze księgowa/-y w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Ciepłowodach

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2017. (włącznie), do godz. 1200.

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie 17/17

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2017-10-13 09:18:57 | Data modyfikacji: 2017-10-13 09:21:30.
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze księgowa/-y w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Ciepłowodach

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2017. (włącznie), do godz. 1200

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie Nr 9/2017 Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach Księgowa/-y oraz powołani

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2017-05-31 08:41:23 | Data modyfikacji: 2017-05-31 08:47:58.
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze księgowa /-y w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2017. (włącznie), do godz. 12.00.

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie nr 3/2017 Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach z dnia 1 lutego 2017r. sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach Księgowa/-y oraz powołania Ko

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2017-02-01 09:18:14 | Data modyfikacji: 2017-02-22 09:41:46.
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE GŁÓWNA /-Y KSIĘGOWA /-Y W
ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH

Dokumenty należy skłądać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2016r. (włącznie) do godz. 12.00

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2016-03-03 08:27:47 | Data modyfikacji: 2016-03-03 08:31:21.
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze główna/-y księgowa/-y w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2015-09-11 12:14:51 | Data modyfikacji: 2015-09-11 12:19:53.
 Informacja kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o wynikach naboru na stanowisko Głównej Księgowej w ZWiK Ciepłowody.JPG

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2015-09-30 09:48:54 | Data modyfikacji: 2015-09-11 12:19:53.
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze księgowa/-y w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Ciepłowodach

Zarządzenie Nr 27/2015

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2015-10-01 09:23:02 | Data modyfikacji: 2015-09-11 12:19:53.
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
 032623.JPG

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2015-10-15 10:32:37 | Data modyfikacji: 2015-09-11 12:19:53.
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze główna/-y księgowa/-y w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach Pl.
Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody

Zarządzenie Nr 30/2015 Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach z dnia 19 października 2015 roku

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2015-10-19 07:42:48 | Data modyfikacji: 2015-09-11 12:19:53.
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze główna/-y księgowa/-y w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

Zarządzenie Nr 32/2015

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2015-11-20 12:23:32 | Data modyfikacji: 2015-09-11 12:19:53.
Data wprowadzenia: 2015-11-20 12:23:32
Opublikowane przez: ZWiK ZWiK