Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro - dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowody"


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Opublikowane przez: Barbara Kopij | Data wprowadzenia: 2019-10-24 08:06:53 | Data modyfikacji: 2019-10-24 09:27:21.
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o
wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro

"Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepłowodach w okresie od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r." Ofertę zawierającą żadane informacje proszę złożyć do dnia 17 sierpnia 2018r. do godz. 14.00

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Barbara Kopij | Data wprowadzenia: 2018-08-06 15:32:26 | Data modyfikacji: 2018-08-06 15:33:33.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR
ZSS/271/1/2014
 INFORMACJA..pdf

Opublikowane przez: Barbara Kopij | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:45:08 | Data modyfikacji: 2018-08-06 15:33:33.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZSS/271/1/2014

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CIEPŁOWODACH OGŁASZA PRZETARG NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA DOTYCZĄCA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Opublikowane przez: Barbara Kopij | Data wprowadzenia: 2014-12-01 12:52:28 | Data modyfikacji: 2014-12-01 12:58:06.
ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2014

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu funkcji opiekuna nad uczniami podczas odwozu po zajeciach realizowanych w ramach projektu "Aby chcialo sie chcieć"


Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Barbara Kopij | Data wprowadzenia: 2014-04-02 21:04:03 | Data modyfikacji: 2014-12-01 12:58:06.
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2014

Przedmiotem zamówienia są usługi polegajace na pelnieniu funkcji koordynatora projektu "Aby chciało się chcieć"


Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Barbara Kopij | Data wprowadzenia: 2014-04-02 20:49:38 | Data modyfikacji: 2014-12-01 12:58:06.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

dotyczy przewozu uczniów gimnazjum w ramach realizacji projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu: „Aby chciało się chcieć”


Zapytanie ofertowe


Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Barbara Kopij | Data wprowadzenia: 2014-03-31 19:26:53 | Data modyfikacji: 2014-04-10 13:41:25.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014

dotyczy przewozu uczniów gimnazjum w ramach realizacji projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu: „Aby chciało się chcieć”


Zapytanie ofertowe


Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego

 

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-24 08:51:57 | Data modyfikacji: 2014-03-28 10:45:16.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

dotyczy projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.Tytuł projektu: „Aby chciało się chcieć”


 


Zapytanie ofertowe


Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego


Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 1/2014

 

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-03-24 08:48:27 | Data modyfikacji: 2014-03-31 13:50:03.
Data wprowadzenia: 2014-03-24 08:48:27
Data modyfikacji: 2014-03-31 13:50:03
Opublikowane przez: Admin BIP