Regulaminy

Uchwała nr 222/XLVIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Ciepłowody

Uchwała nr 222/XLVIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 października 2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2018-12-11 12:44:02.
Ustawa o zbiorczym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorczym odprowadzeniu ścieków

Ustawa o zbiorczym zaopatrzeniu w wodę i zbiorczym odprowadzeniu ścieków

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2014-01-09 07:38:36 | Data modyfikacji: 2018-02-21 10:38:40.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW

Uchwała Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciepłowody

Zarządzenie 51/15

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2018-02-21 09:46:30 | Data modyfikacji: 2018-02-21 10:40:17.
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania
ścieków

Umowa woda i ścieki

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2015-03-17 08:05:16 | Data modyfikacji: 2018-02-21 10:40:29.
Regulamin Organizacyjny ZWiK Ciepłowody
 Regulamin organizacyjny ZWIK Ciepłowody

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2014-01-30 08:04:43 | Data modyfikacji: 2018-02-21 10:39:44.
Data wprowadzenia: 2014-01-30 08:04:43
Data modyfikacji: 2018-02-21 10:39:44
Opublikowane przez: ZWiK ZWiK