Statut

Uchwała Nr 198/XXXIX/2006 Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 05 września 2006r. w sprawie uchwalenia
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała 198/XXXIX/2006

 

Opublikowane przez: Elżbieta Kuś | Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:18:11 | Data modyfikacji: 2014-01-14 13:23:52.
Uchwała nr 119/XXI/2008 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 października 2008r. zmieniająca statut
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach

Uchwaa 119/XXI/2008

 

Opublikowane przez: Elżbieta Kuś | Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:22:48 | Data modyfikacji: 2014-01-14 13:23:52.
Uchwała nr 179/XXXIII/09 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniająca Statut
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach

Uchwała 179/XXXIII/09

 

Opublikowane przez: Elżbieta Kuś | Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:27:35 | Data modyfikacji: 2014-01-14 13:23:52.
Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:27:35
Opublikowane przez: Elżbieta Kuś