jo.cieplowody.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ciepłowody www.cieplowody.pl
ZWiK w Ciepłowodach strona główna 

Przetargi
ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o
wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Dostawę samochodu dostawczego w wersji wywrotka dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach. 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 czerwca 2018r. do godz. 14.00 w zaklejonej kopercie w siedziebie zamawiającego tj: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowdach, Plac Adama Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody

Zapytanie cenowe

Projekt umowy

Wzór oferty oraz oświadczenie wykonawcy

Zmiana dotycząca zapytania cenowego obejmującego: Dostawę samochodu dostawczego w wersji wywrotka dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

Pytanie 1

Odpowiedź 1

Pytanie 2

Odpowiedź 2

Protokół z przeprowadzonego zapytanie ofertowego

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2018-05-28 07:13:52 | Data modyfikacji: 2018-05-28 07:49:48.

Zobacz:
 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach  .  Telefony alarmowe  .  TARYFY .  Informacje bieżące .  Grafik odczytów wodomierzy 2019 .  Komunikaty  .  Pracownicy .  Regulaminy .  Sprawozdania finansowe .  Załatwianie Spraw .  Przetargi .  Oferty pracy . 
Data wprowadzenia: 2018-05-28 07:13:52
Data modyfikacji: 2018-05-28 07:49:48
Opublikowane przez: ZWiK ZWiK

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.cieplowody.pl