jo.cieplowody.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ciepłowody www.cieplowody.pl
GOKiP w Ciepłowodach strona główna 

Regulaminy
Regulamin zaciągania zobowiązań finansowych
 Regulamin

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Jaroszuk | Data wprowadzenia: 2013-02-13 11:46:56 | Data modyfikacji: 2013-02-14 10:54:34.
Regulamin organizacyjny
 Regulamin

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Jaroszuk | Data wprowadzenia: 2013-03-12 15:34:05 | Data modyfikacji: 2013-03-12 15:39:11.
Regulamin pracy
 Regulamin

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Jaroszuk | Data wprowadzenia: 2013-09-27 09:33:48 | Data modyfikacji: 2013-09-27 10:02:51.
Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów
finansowo-księgowych
 Instrukcja

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Jaroszuk | Data wprowadzenia: 2013-02-13 12:30:33 | Data modyfikacji: 2013-02-14 10:56:28.
Instrukcja w sprawie ochrony danych osobowych
 Instrukcja

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Jaroszuk | Data wprowadzenia: 2013-02-13 12:51:34 | Data modyfikacji: 2013-02-14 10:56:46.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 Instrukcja

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Jaroszuk | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:06:49 | Data modyfikacji: 2013-02-14 10:57:04.
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej
 Instrukcja

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Jaroszuk | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:13:39 | Data modyfikacji: 2013-02-14 10:57:21.
Kodeks etyki pracownika
 Kodeks

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Jaroszuk | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:23:34 | Data modyfikacji: 2013-02-14 10:57:40.
Informacja dla pracowników o zasadzie równego
traktowania
 Informacj o zasadzie równego traktowania

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Jaroszuk | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:27:05 | Data modyfikacji: 2013-02-14 10:58:28.
Instrukcja kancelaryjna
 Instrukcja kancelaryjna

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Jaroszuk | Data wprowadzenia: 2013-02-13 12:00:08 | Data modyfikacji: 2013-02-14 11:08:26.
Instrukcja inwentaryzacyjna
 Instrukcja inwentaryzacyjna

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Jaroszuk | Data wprowadzenia: 2013-02-13 12:12:00 | Data modyfikacji: 2013-02-14 11:09:41.
Procedura oceny ryzyka zawodowego
 Procedura oceny ryzyka zawodowego

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Jaroszuk | Data wprowadzenia: 2013-02-14 11:54:17 | Data modyfikacji: 2013-02-14 11:57:40.
Zakładowy plan kont
 Zakładowy plan kont

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Jaroszuk | Data wprowadzenia: 2013-02-14 12:20:50 | Data modyfikacji: 2013-02-14 12:32:36.
Regulamin zaciągania zobowiązań finansowych i
dokonywania wydatkow ze środków publicznych o
wartości szacunkowej nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro
 Regulamin

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Jaroszuk | Data wprowadzenia: 2017-03-23 13:30:47 | Data modyfikacji: 2017-03-23 13:33:07.

Zobacz:
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Ciepłowodach
   Statut
   Regulaminy
   Działalność Jednostki
   Przetargi
   Oświadczenia majątkowe
   Oferty pracy
Data wprowadzenia: 2017-03-23 13:30:47
Data modyfikacji: 2017-03-23 13:33:07
Autor: Ewa Jaroszuk
ObowižEzuje od: 2017-03-20
Opublikowane przez: test test

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.cieplowody.pl