jo.cieplowody.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ciepłowody www.cieplowody.pl
OPS w Ciepłowodach strona główna 

Statut
Uchwała Nr 198/XXXIX/2006 Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 05 września 2006r. w sprawie uchwalenia
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała 198/XXXIX/2006

 

Opublikowane przez: Elżbieta Kuś | Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:18:11 | Data modyfikacji: 2014-01-14 13:23:52.
Uchwała nr 119/XXI/2008 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 października 2008r. zmieniająca statut
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach

Uchwaa 119/XXI/2008

 

Opublikowane przez: Elżbieta Kuś | Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:22:48 | Data modyfikacji: 2014-01-14 13:23:52.
Uchwała nr 179/XXXIII/09 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniająca Statut
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach

Uchwała 179/XXXIII/09

 

Opublikowane przez: Elżbieta Kuś | Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:27:35 | Data modyfikacji: 2014-01-14 13:23:52.

Zobacz:
 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach  .  Informacje bieżące .  Praca  .  Informacje o Organach .  Statut  .  Struktura organizacyjna .  Regulaminy .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Ogłoszenia .  Sprawozdanie finansowe .  Petycje .  Przeciwdziałanie przemocy .  Profilaktyka uzależnień .  wnioski do pobrania . 
Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:27:35
Opublikowane przez: Elżbieta Kuś

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.cieplowody.pl