Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych  www.cieplowody.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSP w Ciepłowodach
OPS w Ciepłowodach
° Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
° Informacje bieżące
° Praca
° Informacje o Organach
° Statut
° Struktura organizacyjna
° Regulaminy
° Ewidencje, rejestry i archiwa
° Ogłoszenia
° Sprawozdanie finansowe
° Petycje
° Przeciwdziałanie przemocy
° Profilaktyka uzależnień
° wnioski do pobrania
Gminna Biblioteka
ZWiK w Ciepłowodach
GOKiP w Ciepłowodach
SP ZOZ Ciepłowody
Serwis
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OPS w Ciepłowodach > wnioski do pobrania strona główna 

wnioski do pobrania
zaświadczenie o dochodach do świadczeń z Pomocy
Społecznej
 zaświadczenie.o.zatrudnieniu.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 11:59:32, wprowadzający: Ewa Trasper
wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności
 wniosek komisja DZIERZONIOW.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 11:54:54, wprowadzający: Ewa Trasper
zaświadczenie lekarskie do Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 zasw. lekarskie DZIERZONIOW.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 11:39:22, wprowadzający: Ewa Trasper
wzór wniosku Karta Dużej Rodziny
 Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-18 11:43:33 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:41:36, wprowadzający: Ewa Trasper
wzór wniosku dobry start
 wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia dobry start.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:58:37 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:42:19, wprowadzający: Ewa Trasper
wzór wniosku za życiem
 Za zyciem.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:57:16 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:42:47, wprowadzający: Ewa Trasper
wzór wniosku świadczenie pielęgnacyjne
 świadczenie pielęgnacyjne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:55:48 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:43:10, wprowadzający: Ewa Trasper
wzór wniosku specjalny zasiłek opiekuńczy
 specjalny zasiłek opiekuńczy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:53:44 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:43:34, wprowadzający: Ewa Trasper
wzór wniosku fundusz alimentacyjny
 fundusz alimentacyjny.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:52:02 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:43:59, wprowadzający: Ewa Trasper
Wzór wniosku ŚR
 SR_1.3_v03.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:48:42 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:44:19, wprowadzający: Ewa Trasper
wzór wniosku ŚW
 SW-1.3_v01.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:46:32 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:44:46, wprowadzający: Ewa Trasper
wersja do druku