Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych  www.cieplowody.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSP w Ciepłowodach
OPS w Ciepłowodach
° Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
° Informacje bieżące
° Praca
° Informacje o Organach
° Statut
° Struktura organizacyjna
° Regulaminy
° Ewidencje, rejestry i archiwa
° Ogłoszenia
° Sprawozdanie finansowe
° Petycje
° Przeciwdziałanie przemocy
° Profilaktyka uzależnień
° wnioski do pobrania
Gminna Biblioteka
ZWiK w Ciepłowodach
GOKiP w Ciepłowodach
SP ZOZ Ciepłowody
Serwis
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OPS w Ciepłowodach > Petycje strona główna 

Petycje
odpowiedź na petycje z dnia 25.10.2019 r.
 pismo.odpowiedx.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-12-11 10:45:08, wprowadzający: Ewa Trasper
petycja

Nr w rejestrze petycji 1/2019


data złożenia petycji 25.10.2019 r.

 Dok6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-30 11:38:05 Informację zaktualizowano 2019-10-30 11:41:04, wprowadzający: Ewa Trasper
wersja do druku