Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych  www.cieplowody.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSP w Ciepłowodach
OPS w Ciepłowodach
Gminna Biblioteka
ZWiK w Ciepłowodach
° Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach
° Telefony alarmowe
° TARYFY
° Informacje bieżące
° Grafik odczytów wodomierzy 2019
° Komunikaty
° Pracownicy
° Regulaminy
° Sprawozdania finansowe
° Załatwianie Spraw
° Przetargi
° Oferty pracy
GOKiP w Ciepłowodach
SP ZOZ Ciepłowody
Serwis
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ZWiK w Ciepłowodach > Oferty pracy strona główna 

Oferty pracy
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze:księgowa(y) ½ etatu i
pracownik ds. administracyjno-kancelaryjnych: ½
etatu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w
Ciepłowodach Pl. Mickiewicza 2, 57-211
Ciepłowody

Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2018r. (włącznie) do godz. 12.00

Zarządzenie nr 4/2018 Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach z dnia 7 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach: Księgowa(y) i pracownik ds. a

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w procesie naboru na stanowisko - Księgowy(a) i pracownika ds. administracyjno - kancelaryjnych

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 08:40:52 Informację zaktualizowano 2018-05-07 08:45:40, wprowadzający: ZWiK ZWiK
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze księgowa/-y w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Ciepłowodach Pl. Mickiewicza 2,
57-211 Ciepłowody

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2017. (włącznie), do godz. 12.00

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie 28/17

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 13:44:34 Informację zaktualizowano 2017-12-07 13:50:43, wprowadzający: ZWiK ZWiK
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze główna/-y księgowa/-y w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach Pl.
Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2017 roku (włącznie), do godz. 12.00.

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie 27/17

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 13:47:19 Informację zaktualizowano 2017-12-07 13:49:59, wprowadzający: ZWiK ZWiK
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze główna/-y księgowa/-y w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach Pl.
Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2017 roku (włącznie), do godz. 12.00.

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie nr 23/17

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 09:22:31 Informację zaktualizowano 2017-12-06 08:24:49, wprowadzający: ZWiK ZWiK
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze księgowa/-y w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Ciepłowodach Pl. Mickiewicza 2,
57-211 Ciepłowody

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2017. (włącznie), do godz. 12.00.

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie nr 24/17

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 09:26:45 Informację zaktualizowano 2017-11-15 09:28:30, wprowadzający: ZWiK ZWiK
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze główna/-y księgowa/-y w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie 20/17

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-02 10:03:28, wprowadzający: ZWiK ZWiK
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze księgowa/-y w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Ciepłowodach

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2017. (włącznie), do godz. 12.00.

Zarządzenie 19/17

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

Informacja o unieważnieniu naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 11:18:41 Informację zaktualizowano 2017-10-31 12:45:34, wprowadzający: ZWiK ZWiK
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze księgowa/-y w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Ciepłowodach

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2017. (włącznie), do godz. 1200.

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie 17/17

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-13 09:18:57 Informację zaktualizowano 2017-10-13 09:21:30, wprowadzający: ZWiK ZWiK
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze księgowa/-y w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Ciepłowodach

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2017. (włącznie), do godz. 1200

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie Nr 9/2017 Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach Księgowa/-y oraz powołani

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:41:23 Informację zaktualizowano 2017-05-31 08:47:58, wprowadzający: ZWiK ZWiK
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze księgowa /-y w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2017. (włącznie), do godz. 12.00.

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie nr 3/2017 Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach z dnia 1 lutego 2017r. sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach Księgowa/-y oraz powołania Ko

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-01 09:18:14 Informację zaktualizowano 2017-02-22 09:41:46, wprowadzający: ZWiK ZWiK
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE GŁÓWNA /-Y KSIĘGOWA /-Y W
ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH

Dokumenty należy skłądać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2016r. (włącznie) do godz. 12.00

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 08:27:47 Informację zaktualizowano 2016-03-03 08:31:21, wprowadzający: ZWiK ZWiK
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze główna/-y księgowa/-y w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-11 12:14:51 Informację zaktualizowano 2015-09-11 12:19:53, wprowadzający: ZWiK ZWiK
 Informacja kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o wynikach naboru na stanowisko Głównej Księgowej w ZWiK Ciepłowody.JPG
Data wprowadzenia informacji 2015-09-30 09:48:54, wprowadzający: ZWiK ZWiK
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze księgowa/-y w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Ciepłowodach

Zarządzenie Nr 27/2015

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 09:23:02, wprowadzający: ZWiK ZWiK
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
 032623.JPG
Data wprowadzenia informacji 2015-10-15 10:32:37, wprowadzający: ZWiK ZWiK
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze główna/-y księgowa/-y w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach Pl.
Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody

Zarządzenie Nr 30/2015 Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach z dnia 19 października 2015 roku

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-19 07:42:48, wprowadzający: ZWiK ZWiK
KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CIEPŁOWODACH Ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze główna/-y księgowa/-y w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

Zarządzenie Nr 32/2015

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-20 12:23:32, wprowadzający: ZWiK ZWiK
wersja do druku