Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych  www.cieplowody.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSP w Ciepłowodach
OPS w Ciepłowodach
Gminna Biblioteka
ZWiK w Ciepłowodach
° Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach
° Telefony alarmowe
° TARYFY
° Informacje bieżące
° Grafik odczytów wodomierzy 2019
° Komunikaty
° Pracownicy
° Regulaminy
° Sprawozdania finansowe
° Załatwianie Spraw
° Przetargi
° Oferty pracy
GOKiP w Ciepłowodach
SP ZOZ Ciepłowody
Serwis
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ZWiK w Ciepłowodach > Regulaminy strona główna 

Regulaminy
Uchwała nr 222/XLVIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Ciepłowody

Uchwała nr 222/XLVIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 października 2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 12:44:02, wprowadzający: ZWiK ZWiK
Ustawa o zbiorczym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorczym odprowadzeniu ścieków

Ustawa o zbiorczym zaopatrzeniu w wodę i zbiorczym odprowadzeniu ścieków

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-09 07:38:36 Informację zaktualizowano 2018-02-21 10:38:40, wprowadzający: ZWiK ZWiK
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW

Uchwała Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciepłowody

Zarządzenie 51/15

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 09:46:30 Informację zaktualizowano 2018-02-21 10:40:17, wprowadzający: ZWiK ZWiK
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania
ścieków

Umowa woda i ścieki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 08:05:16 Informację zaktualizowano 2018-02-21 10:40:29, wprowadzający: ZWiK ZWiK
Regulamin Organizacyjny ZWiK Ciepłowody
 Regulamin organizacyjny ZWIK Ciepłowody
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 08:04:43 Informację zaktualizowano 2018-02-21 10:39:44, wprowadzający: ZWiK ZWiK
wersja do druku