Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych  www.cieplowody.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSP w Ciepłowodach
OPS w Ciepłowodach
Gminna Biblioteka
ZWiK w Ciepłowodach
° Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach
° Telefony alarmowe
° TARYFY
° Informacje bieżące
° Grafik odczytów wodomierzy 2019
° Komunikaty
° Pracownicy
° Regulaminy
° Sprawozdania finansowe
° Załatwianie Spraw
° Przetargi
° Oferty pracy
GOKiP w Ciepłowodach
SP ZOZ Ciepłowody
Serwis
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ZWiK w Ciepłowodach > Przetargi strona główna 

Przetargi
ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o
wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Dostawę samochodu dostawczego w wersji wywrotka dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach. 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 czerwca 2018r. do godz. 14.00 w zaklejonej kopercie w siedziebie zamawiającego tj: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowdach, Plac Adama Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody

Zapytanie cenowe

Projekt umowy

Wzór oferty oraz oświadczenie wykonawcy

Zmiana dotycząca zapytania cenowego obejmującego: Dostawę samochodu dostawczego w wersji wywrotka dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

Pytanie 1

Odpowiedź 1

Pytanie 2

Odpowiedź 2

Protokół z przeprowadzonego zapytanie ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 07:13:52 Informację zaktualizowano 2018-05-28 07:49:48, wprowadzający: ZWiK ZWiK
wersja do druku