Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych  www.cieplowody.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSP w Ciepłowodach
OPS w Ciepłowodach
° Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
° Informacje bieżące
° Praca
° Informacje o Organach
° Statut
° Struktura organizacyjna
° Regulaminy
° Ewidencje, rejestry i archiwa
° Ogłoszenia
° Sprawozdanie finansowe
° Petycje
° Przeciwdziałanie przemocy
° Profilaktyka uzależnień
° wnioski do pobrania
Gminna Biblioteka
ZWiK w Ciepłowodach
GOKiP w Ciepłowodach
SP ZOZ Ciepłowody
Serwis
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OPS w Ciepłowodach > Statut strona główna 

Statut
Uchwała Nr 198/XXXIX/2006 Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 05 września 2006r. w sprawie uchwalenia
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała 198/XXXIX/2006

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 13:18:11 Informację zaktualizowano 2014-01-14 13:23:52, wprowadzający: Elżbieta Kuś
Uchwała nr 119/XXI/2008 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 października 2008r. zmieniająca statut
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach

Uchwaa 119/XXI/2008

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 13:22:48, wprowadzający: Elżbieta Kuś
Uchwała nr 179/XXXIII/09 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniająca Statut
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach

Uchwała 179/XXXIII/09

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 13:27:35, wprowadzający: Elżbieta Kuś
wersja do druku