jo.cieplowody.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych www.cieplowody.pl
OPS w Ciepłowodach strona główna 

wnioski do pobrania
zaświadczenie o dochodach do świadczeń z Pomocy
Społecznej
 zaświadczenie.o.zatrudnieniu.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 11:59:32, wprowadzający: Ewa Trasper
wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności
 wniosek komisja DZIERZONIOW.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 11:54:54, wprowadzający: Ewa Trasper
zaświadczenie lekarskie do Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 zasw. lekarskie DZIERZONIOW.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 11:39:22, wprowadzający: Ewa Trasper
wzór wniosku Karta Dużej Rodziny
 Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-18 11:43:33 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:41:36, wprowadzający: Ewa Trasper
wzór wniosku dobry start
 wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia dobry start.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:58:37 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:42:19, wprowadzający: Ewa Trasper
wzór wniosku za życiem
 Za zyciem.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:57:16 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:42:47, wprowadzający: Ewa Trasper
wzór wniosku świadczenie pielęgnacyjne
 świadczenie pielęgnacyjne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:55:48 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:43:10, wprowadzający: Ewa Trasper
wzór wniosku specjalny zasiłek opiekuńczy
 specjalny zasiłek opiekuńczy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:53:44 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:43:34, wprowadzający: Ewa Trasper
wzór wniosku fundusz alimentacyjny
 fundusz alimentacyjny.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:52:02 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:43:59, wprowadzający: Ewa Trasper
Wzór wniosku ŚR
 SR_1.3_v03.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:48:42 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:44:19, wprowadzający: Ewa Trasper
wzór wniosku ŚW
 SW-1.3_v01.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 10:46:32 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:44:46, wprowadzający: Ewa Trasper

Zobacz:
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
   Informacje bieżące
   Praca
   Informacje o Organach
   Statut
   Struktura organizacyjna
   Regulaminy
   Ewidencje, rejestry i archiwa
   Ogłoszenia
   Sprawozdanie finansowe
   Petycje
   Przeciwdziałanie przemocy
   Profilaktyka uzależnień
   wnioski do pobrania
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.cieplowody.pl