jo.cieplowody.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych www.cieplowody.pl
ZWiK w Ciepłowodach strona główna 

TARYFY
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I
ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE
GMINY CIEPŁOWODY NA OKRES 3 LAT.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach stosownie do art. 24e ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1437 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 2096
ze zm.) zawiadamia , że została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody na okres 3 lat.
Uprzejmie informuję, że dnia 09.10.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została opublikowana decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.72.2019.AS w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody na okres 3 lat oraz skrócenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy do dnia wejścia w życie nowej taryfy.
Nowa taryfa wchodzi w życie od dnia 16.10.2019r. i będzie obowiązywać przez okres 3 lat.

Załączniki:
1. Decyzja Dyrektora RZGW we Wrocławiu zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody przez okres 3 lat.
2. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy Ciepłowody na okres 3 lat.

 

                                                                                                   Ireneusz Szuszkiewicz
                                                                                                   Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

Decyzja Dyrektora RZGW

Nowa taryfa dla Gminy Ciepłowody

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-10 10:52:56 Informację zaktualizowano 2019-10-10 10:56:33, wprowadzający: Admin BIP Admin

Zobacz:
 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach  .  Telefony alarmowe  .  TARYFY .  Informacje bieżące .  Grafik odczytów wodomierzy 2019 .  Komunikaty  .  Pracownicy .  Regulaminy .  Sprawozdania finansowe .  Załatwianie Spraw .  Przetargi .  Oferty pracy . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.cieplowody.pl