Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych  www.cieplowody.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSP w Ciepłowodach
OPS w Ciepłowodach
° Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
° Informacje bieżące
° Praca
° Informacje o Organach
° Statut
° Struktura organizacyjna
° Regulaminy
° Ewidencje, rejestry i archiwa
° Ogłoszenia
° Sprawozdanie finansowe
° Petycje
° Przeciwdziałanie przemocy
° Profilaktyka uzależnień
° wnioski do pobrania
Gminna Biblioteka
ZWiK w Ciepłowodach
GOKiP w Ciepłowodach
SP ZOZ Ciepłowody
Serwis
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OPS w Ciepłowodach > Ewidencje, rejestry i archiwa strona główna 

Ewidencje, rejestry i archiwa
OGŁOSZENIE NR 3/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach ogłasza nabór na
stanowisko pracy - PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Ciepłowodach

Dokumenty należy składać do 30.05.2018r. do godz. 12.00

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-10 10:03:58 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:48:37, wprowadzający: Ewa Trasper
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Pracownik socjalny
 Scan_20180604_110516.jpg
Data wprowadzenia informacji 2018-06-04 11:08:21 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:49:11, wprowadzający: Ewa Trasper
OGŁOSZENIE NR 4

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko - Pracownik Socjalny.


Dokumenty należy składać w terminie do 10.08.2018 r. do godz. 12 - tej.

 Dok3.docx
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 09:22:01 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:49:27, wprowadzający: Ewa Trasper
Zarządzenie 12/2018

Zarzadzenie Kierownika Orodka Pomocy Społecznej w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert kandydatów na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w OPS Ciepłowody

 Scan_20180814_095942.jpg
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 10:05:30 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:49:47, wprowadzający: Ewa Trasper

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 Scan_20180816_133115.jpg
Data wprowadzenia informacji 2018-08-16 14:12:21 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:50:03, wprowadzający: Ewa Trasper
Informacja o wynikach naboru
 Scan_20180822_084213.jpg
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 08:44:08 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:50:20, wprowadzający: Ewa Trasper
OGŁOSZENIE NR 5

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko pracy Pracownik socjalny

 ogłoszenie o naborze.docx
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 10:20:02 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:50:36, wprowadzający: Ewa Trasper

Informacja o wynikach naboru

 Scan_20181025_131533.jpg
Data wprowadzenia informacji 2018-10-25 13:27:10 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:50:53, wprowadzający: Ewa Trasper
OGŁOSZENIE NR 6

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach

 ogłoszenie o naborze 27.11.2018 roku.docx
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 14:44:31 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:51:10, wprowadzający: Ewa Trasper
Informacja o wynikach naboru
 Scan_20190111_114830.jpg
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 11:51:45 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:51:38, wprowadzający: Ewa Trasper
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko pracy
- pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Ciepłowodach

Dokumenty należy składać w terminie do 30.04.2018r. do godz. 12.00

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 09:33:50 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:48:17, wprowadzający: Ewa Trasper
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko pracy
- pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Ciepłowodach

Ogłoszenie o naborze

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 26.02.2018r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania złożonych ofert kandydatów na stanowisko pracy pracownika socjalnego

Lista kandydatów spełniająca kryteria formalne

Informacja o wyniku naboru

Informacja o rezygnacji kandydata

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-12 07:15:40 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:47:56, wprowadzający: Ewa Trasper
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko pracy
PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach

Dokumenty należy składać w terminie do 14.07.2017r. 

Ogłoszenie o wyniku naboru

 Ogłoszenie o naborze
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 13:31:32 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:47:04, wprowadzający: Ewa Trasper
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko pracy
PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedziebie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach w terminie do 28.03.2017r. do godz. 12.00

Ogłoszenie nr 1/2017

Kwestionariusz osobowy

Ogłoszenie nr 2/2017 o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 07:58:50 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:46:32, wprowadzający: Ewa Trasper
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA
RODZINY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 15:15:28 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:45:47, wprowadzający: Ewa Trasper
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA W
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CIEPŁOWODACH

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko referenta do spraw świadczeń wychowawczych.


Wymagane dokumenty należy składać w siedziebie Ośrodka Pomocy Społecznej, Pl. A Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą z dopiskiem "REFERENT DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH" W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 7 MARCA 2016R. DO GODZ. 10.00

Ogłoszenie o naborze

Dot. zakończenia I etapu

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-18 14:15:15 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:46:12, wprowadzający: Ewa Trasper

Zarządzenie 6/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej


z dnia 23.05.2018 r.


w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert


kandydatów na stanowisko


Pracownik Socjalny

 Scan_20180530_092506.jpg
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 09:28:26 Informację zaktualizowano 2019-11-13 10:48:55, wprowadzający: Ewa Trasper
wersja do druku